Zaloguj się

Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce. Polityka cookies.

W przypadku wystąpienia problemu z logowaniem należy skontaktować się z Administratorem serwisu na adres admin@szkola-online.pl.Pomoc dla "Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce. <a target="_parent" href="infocookie.html" onclick="window.open('infocookie.html', 'nazwa', 'menubar=no,toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,scrollbars=no,resizable=no,fullscreen=no,channelmode=no,width=600,height=450,left=100,top=100').focus(); return false">Polityka cookies.</a>
<br /><br />
W przypadku wystąpienia problemu z logowaniem należy skontaktować się z Administratorem serwisu na adres <a href="mailto:admin@szkola-online.pl">admin@szkola-online.pl</a>"

Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?

Witamy na platformie e-learnigowej I Katolickiego Liceum Społecznego

Osoby, które mają prawo korzystać z naszego serwisu to uczniowie I Katolickiego Liceum Społecznego (www.ikls.edu.pl) oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Abyś mógł skorzystać z serwisu wykonaj następujące czynności:

  • Wypełnij formularz Nowe konto Swoimi danymi.
  • Po chwili na podany przez Ciebie adres zostanie wysłany e-mail.
  • Otwórz wiadomość a następnie kliknij zawarty tam link.
  • Twoje konto zostanie potwierdzone i będziesz mógł się zalogować.
  • Wyślij e-mail na adres sekretariat@ikls.edu.pl z prośbą o:
    • jeśli jesteś uczniem, o przydzielenie do odpowiednich przedmiotów,
    • jeśli jesteś rodzicem/opiekunem ucznia w/w Szkoły, o przydzielenie do właściwego ucznia.

*UWAGA! Wypełnienie wskazanego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia na użytek działań związanych z procesem nauczania w I Katolickim Liceum Społecznym, (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.).

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje,że nie zostanie Pani/Pan zarejestrowana/y w bazach danych szkoły, co uniemożliwi korzystanie z serwisu.