I Katolickie Liceum Społeczne

Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce. Polityka cookies.

W przypadku wystąpienia problemu z logowaniem należy skontaktować się z Administratorem serwisu na adres admin@szkola-online.pl.

Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?

Witamy na platformie e-learnigowej I Katolickiego Liceum Społecznego

Osoby, które mają prawo korzystać z naszego serwisu to uczniowie I Katolickiego Liceum Społecznego (www.ikls.edu.pl) oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Abyś mógł skorzystać z serwisu wykonaj następujące czynności:

  • Wypełnij formularz Nowe konto Swoimi danymi.
  • Po chwili na podany przez Ciebie adres zostanie wysłany e-mail.
  • Otwórz wiadomość a następnie kliknij zawarty tam link.
  • Twoje konto zostanie potwierdzone i będziesz mógł się zalogować.
  • Wyślij e-mail na adres sekretariat@ikls.edu.pl z prośbą o:
    • jeśli jesteś uczniem, o przydzielenie do odpowiednich przedmiotów,
    • jeśli jesteś rodzicem/opiekunem ucznia w/w Szkoły, o przydzielenie do właściwego ucznia.

*UWAGA! Wypełnienie wskazanego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia na użytek działań związanych z procesem nauczania w I Katolickim Liceum Społecznym,
(Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.).

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje,że nie zostanie Pani/Pan zarejestrowana/y w bazach danych
szkoły, co uniemożliwi korzystanie z serwisu.